ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

19:00

JAZZ MUSICAL ΛΥΚΕΙΟ + ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

21:00

COMMERCIAL ΛΥΚΕΙΟ + ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ

20:00

REGGAETON ΛΥΚΕΙΟ + ΕΝΗΛΙΚΕΣ

21:00

COMMERCIAL ΛΥΚΕΙΟ + ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00

LATIN ΓΥΜΝΑΣΙΟ ADVANCED

19:00

LATIN INTER 2 ΛΥΚΕΙΟ

20:00

COMMERCIAL ΓΥΜΝΑΣΙΟ + ΛΥΚΕΙΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

12:00

ΧΙΠ ΧΟΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΓΥΜΝΑΣΙΟ

12:00

CONTEMPORARY ΓΥΜΝΑΣΙΟ + ΛΥΚΕΙΟ (ΝΕΟ)

13:00

CONTEMPORARY ΓΥΜΝ INTER 3