ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00

ΔΗΜΟΤIKO Α' HIP HOP

18:00

ΔΗΜΟΤ. Β' LATIN

19:00

ΔΗΜΟΤ. Γ'+Δ'+Ε' HIP HOP

19:00

HIP HOP ΓΥΜΝ. (ΠΑΛΙΟ)

 

ΤΡΙΤΗ

18:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α' LATIN

18:00

ΔΗΜΟΤ. Β' HIP HOP

19:00

ΔΗΜΟΤ. Γ'+Δ'+Ε' LATIN

19:00

ΔΗΜΟΤ. Δ'+Ε'+ΣΤ' HIP HOP (ΠΑΛΙΟ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00

BELLY DANCE