ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00

ΔΗΜΟΤ. Α'+Β'+Γ' LATIN

19:00

ΔΗΜΟΤ Δ'+Ε'+ΣΤ' LATIN

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00

ΔΗΜΟΤ. Α'+Β'+Γ' HIP HOP

19:00

ΔΗΜΟΤ. Δ'+Ε'+ΣΤ' HIP HOP

 

ΠΕΜΠΤΗ

18:00

ORIENTAL ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00

BREAK ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ