ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00

ΛΑΤΙΝ Δημοτικό Α', Β', Γ'

19:00

ΛΑΤΙΝ Δημοτικό Δ', Ε', ΣΤ'

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00

HIP HOP ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α', Β', Γ' (ΝΕΟ)

19:00

HIP HOP ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ', Ε', ΣΤ' (ΝΕΟ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00

CONTEMPORARY ΠΑΙΔΙΚΟ

12:00

HIP HOP ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ